- دوشنبه
1 مهر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

آمار وحشتناک تجاوز به کودکان‌‌ انگلیسیآمار وحشتناک تجاوز به کودکان‌‌ انگلیسی

به گزارش مرکز پژوهشی حقوق بشر حقیقت به نقل از ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، آمار بدست آمده از گزارشاتی که در چهار سال اخیر به دست پلیس انگلیس رسیده اند، حدود 30000 مورد تجاوز به کودکان را نشان می دهند.


به گزارش مرکز پژوهشی حقوق بشر حقیقت به نقل از ستاد حقوق بشر قوه‌قضاییه، آمار بدست آمده از گزارشاتی که در چهار سال اخیر به دست پلیس انگلیس رسیده اند، حدود 30000 مورد تجاوز به کودکان را نشان می دهند.

 

به گزارش گاردین،‌ بررسی‌ها نشان می‌دهد که از این تعداد، 2625 تعرض جنسی، شامل 225 تجاوز به عنف، توسط نوجوانان زیر 18 سال علیه کودکان دیگر درمدارس، مثل زمین بازی و ... اتفاق افتاده است.

برخی از کودکان قربانی طی مصاحبه های گوناگون اظهار داشتند که پس از گزارش دادن، احساس سرشکستگی و تنهایی می کردند.

به گفته یکی از آن‌ها بدتر از خود این اتفاق، مسائلی هستند که پس از این اتفاق با آن رو برو می‌شوند؛ رفتار و نگاهی که دیگران به آن‌ها خواهند داشت، توهین‌هایی که می‌بینند.

یکی از قربانیان اظهار داشت: هیچ صحبتی از این که این مسئله پیگیری و یا با پلیس در میان گذاشته شود نبود و همه رفتار ها نشان دهنده این بود که از ما دوری کنند.

یکی از خانواده های این کودکان معتقد است که سکوت در برابر امری مثل تجاوز به کودکان در قرن 21 و در کشوری چون انگلیس باور کردنی نیست.

برچسب

آمار وحشتناک تجاوز به کودکان‌‌ انگلیسی

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter