- چهارشنبه
1 خرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

نتیجه‌گیری عجیب نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از شلیک راکت به بئرالسبعنتیجه‌گیری عجیب نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از شلیک راکت به بئرالسبع

صاعقه سبب شلیک راکت شده است. ظاهراً وزرا در ابتدا این گزارش عجیب را باور نکردند و حتی آن را به مسخره گرفتند. اما با دریافت اطلاعاتی در مورد آن مجاب شدند و شواهد را کافی دانستند.


صاعقه سبب شلیک راکت شده است. ظاهراً وزرا در ابتدا این گزارش عجیب را باور نکردند و حتی آن را به مسخره گرفتند. اما با دریافت اطلاعاتی در مورد آن مجاب شدند و شواهد را کافی دانستند.


موسسه حقوق بشر حقیقت – روزنامه یدیعوت آحرونوت، روز سه‌شنبه به نقل از وزرای کابینه امنیتی نوشت، پس از آن که نهادهای اطلاعاتی اسرائیل با درجه بالایی از اطمینان مشخص کردند که شلیک راکت هفته گذشته به شهر بئر السبع، در نتیجه نقصی در اثر طوفان و صاعقه ایجاد شده، کابینه اسرائیل علیه یک عملیات نظامی در نوار غزه رأی داد.

یکی از این وزرا به یدیعوت آحرونوت گفت: "ما بسیار مسئولانه عمل کردیم. درست نبود که به خاطر آب و هوا وارد یک جنگ شویم."

ظاهراً وزرا در ابتدا این گزارش عجیب را باور نکردند و حتی آن را به مسخره گرفتند. اما با دریافت اطلاعاتی در مورد آن مجاب شدند و شواهد را کافی دانستند.

برچسب

نتیجه‌گیری عجیب نهادهای اطلاعاتی اسرائیل از شلیک راکت به بئرالسبع

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter