- چهارشنبه
1 آبان 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

جایزه آزادی ادینبورگ از آنگ سان سوچی پس گرفته شدجایزه آزادی ادینبورگ از آنگ سان سوچی پس گرفته شد

به دلیل خودداری از محکوم کردن جنایات ارتش میانمار؛ مدیر دیده بان حقوق بشر در پیامی در صفحه توییتر خود عنوان کرد "جایزه آزادی ادینبورگ" از آنگ سان سوچی پس گرفته شد.


به دلیل خودداری از محکوم کردن جنایات ارتش میانمار؛ مدیر دیده بان حقوق بشر در پیامی در صفحه توییتر خود عنوان کرد "جایزه آزادی ادینبورگ" از آنگ سان سوچی پس گرفته شد.


موسسه حقوق بشر حقیقت – کنت راث مدیر دیده بان حقوق بشر در پیامی در صفحه توییتر خود نوشت "جایزه آزادی ادینبورگ" از آنگ سان سوچی پس گرفته شد.

این هفتمین جایزه ای است که از او به دلیل خودداری از محکوم کردن جنایات گسترده ارتش میانمار علیه مسلمانان روهینگیا پس گرفته می شود.

برچسب

جایزه آزادی ادینبورگ از آنگ سان سوچی پس گرفته شد

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter