- سه شنبه
25 تیر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

رومانی و لیتوانی در ارتباط با زندان‌های مخفی سیا به نقض حقوق‌بشر متهم شدندرومانی و لیتوانی در ارتباط با زندان‌های مخفی سیا به نقض حقوق‌بشر متهم شدنددادگاه حقوق‌بشر اروپا، 2 کشور اروپای شرقی را به دلیل وجود زندان‌های مخفی سازمان سیا در خاک این کشورها به نقض حقوق‌بشر متهم کرد.


.موسسه حقوق بشر حقیقت – دادگاه حقوق بشر اروپا، رومانی و لیتوانی را در ارتباط با زندان‌های مخفی سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) در این دو کشور به  موارد متعدد از نقض حقوق‌بشر متهم کرد.


بنابر گزارش خبرگزاری اتریش، دادگاه اعلام کرده است که مقامات رومانی و لیتوانی از وجود چنین زندان‌هایی در خاک خود اطلاع داشته‌اند و با سرویس‌های اطلاعات خارجی آمریکا همکاری داشتند. در این راستا مواردی از سوء رفتار گزارش شده است.


شکایت در این زمینه را یک فلسطینی آواره و یک تبعه سعودی مطرح کرده و اعلام کردند که در این زندان ها مورد سوءرفتار قرار گرفته‌اند. به همین منظور، رومانی باید به تبعه سعودی ۱۰۰ هزار یورو غرامت بدهد. لیتوانی هم باید به فرد فلسطینی ۱۳۰ هزار یورو بپردازد.


علاوه بر اینها، هر دو این کشورها باید مشخص کنند که تحت چه شرایطی زندانیان وارد خاک آنها شده‌اند و چطور با آنها رفتار شده است و زندانیان از چه راهی این کشورها را ترک کرده‌اند. همچنین کشورهایی که علیه آنها حکم صادر شده است می‌توانند ظرف ۳ ماه در خواست تجدیدنظر حکم دادگاه را بدهند.


وجود زندان‌های مخفی آمریکا در خاک اروپا به ویژه در کشورهای اروپای شرقی  و گزارش موارد نقض حقوق‌بشر در این زندان‌ها، همواره خبر‌ساز بوده است.

برچسب

رومانی و لیتوانی در ارتباط با زندان‌های مخفی سیا به نقض حقوق‌بشر متهم شدند

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter