- دوشنبه
27 خرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

پادشاهان خلیج، دست نشانده های انگلیسپادشاهان خلیج، دست نشانده های انگلیس

.موسسه حقوق بشر حقیقت – دکتر عبدالحمید دشتی نماینده سابق کویت، آل سعود و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را به نگهبانان گماشته شده از طرف بریتانیا به منظور حفاظت از ثروت منطقه به نفع این قدرت محکوم کرد. از نظر وی، کشورهای حاشیه خلیج فارس همیشه تحت سلطه انگلیس بوده، همان دولتی که این دزدان فعلی را بر تخت پادشاهی نشانده و به این رژیم مجوز ارتکاب به جرم را داده است.


.موسسه حقوق بشر حقیقت – دکتر عبدالحمید دشتی نماینده سابق کویت، آل سعود و سایر کشورهای حوزه خلیج فارس را به نگهبانان گماشته شده از طرف بریتانیا به منظور حفاظت از ثروت منطقه به نفع این قدرت محکوم کرد. از نظر وی، کشورهای حاشیه خلیج فارس همیشه تحت سلطه انگلیس بوده، همان دولتی که این دزدان فعلی را بر تخت پادشاهی نشانده و به این رژیم مجوز ارتکاب به جرم را داده است.

دکتر عبدالحمید دشتی : من این سوال را از تمام ملت حوزه خلیج پرسیدم که پول خلیج چه شده؟ ثروت ما کجاست؟ تمام کشورهای حوزه خلیج به جز عمان، ثروت منطقه را در راستای نابودی جهان عرب خرج کرده اند.

"مرگ هر کودک، خون ملتی که در لیبی و تونس و یمن و سوریه و عراق و بحرین جاری است، .... مقصر تمام این جنایت ها کشورهای حوزه خلیح است که یا مستقیم یا از لحاظ مالی از درگیری ها حمایت کرده اند."

" همه دنیا این واقعیت را می دانند که ثروت هزینه شده از کشورهای خلیج به فرمان رهبر خلیج و گماشتگان آنها، باعث ویرانی ملت ها شده است. کافیست تاریخ را مطالعه کنیم، وقتی انگلیس برای نصب دولتمردان منطقه خلیج آمد، از بین آنها دزدان و زورگیران را برای سلطنت و قدرت انتخاب کرد. و وقتی میخواست این سرزمین را ترک کند، توافقی با افرادی که نگهبان منافع بریتانیا در منطقه بودند، امضا کرد."

"به عنوان یک فرد کویتی، ثروت من در بین دستان بریتانیایی ها، در انگلیس است. من به سازمان ملل و بریتانیایی ها گفته ام که شما فرماندهان نگهبانی هستید که در قرارداد سایک پیکوت در سال 1916 در سرزمین های ما گماشته اید. آنها نفت را تولید میکنند و می فروشند و شما از آن بهره می برید. شما همدست مسئولین حوزه خلیج و دور از ملت ها هستید."

"دکتر دشتی با موضع گیری شدید در برابر آل سعود ریشه آنها را از قوم نجد و حجاز دانست و گفت که این قبایل هیچ ارتباطی با عرب و عربیت ندارند. تاریخ عرب با مردم یمن شناخته می شود. این قبایل در برابر قوم یمن بسیار کوچک هستند. به همین دلیل در پی انتقام گیری از این ملت اند. همدستی امارات نیز به دلیل سهیم بودن در غنایم است."

مساله یمن یک مساله جنگ ساده علیه یمن نیست. مسایل یمن، به ملت عرب مربوط میشود. اگر ما از صلح در یمن صحبت میکنیم، باید همزمان از صلح در سوریه و بحرین و لیبی هم صحبت به میان آید. زیرا نقشه یکسان است.

برچسب

پادشاهان خلیج، دست نشانده های انگلیس

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter