- دوشنبه
1 مهر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

چشم انداز اهداف و ماموریتهاچشم انداز اهداف و ماموریتها

اهداف:


اهداف:
1. ارتباط دادن امکانات حقوق دانان مستقل جهت ارائه دادخواست به مجامع بین المللی با هدف حمایت از قربانیان و آسیب دیدگان ناشی از خشونت های سازمان یافته و تروریست دولتی
2. ترغیب و تشویق دولت‌های توسعه یافته به تعهد در اجرای مفاد منشور حقوق بشر سازمان ملل و پرهیز از اعمال استانداردهای چندگانه
3. حمایت از اساتید دانشگاهی که به واسطه "فعالیت های حقوق بشری" از سوی دولتها و یا جریانات فشار در عرصه بین المللی مورد تعرض و آسیب قرار گرفته اند
4. ایجاد منبع خبری معتبر و به روز، از دیدگاه و آرای نخبگان حقوقی و سیاسی برجسته و مستقل درخصوص تحولات بین المللی برای دانشجویان و محققین مسائل حقوق بشری
5. فراهم آوردن زمینه گفتگو و مناظره بین اندیشمندان حقوقی ادیان و مذاهب

ماموریتها:
1. انجام مصاحبه با اساتید دانشگاهی متخصص در امور حقوق بشر، روابط بین المللی و علوم سیاسی درخصوص موضوعات و تحولات جاری در صحنه بین المللی
2. انتشار مقالات و تحلیل های اساتید دانشگاهی درخصوص حوزه های مد نظر NGO حقیقت
3. انعکاس و انتشار اخبار و تصاویر نقض حقوق بشر و تحولات مرتبط با آن در کشورهای توسعه یافته
4. برگزاری و یا حضور در میزگرد‌ها و یا کنفرانس های متشکل از NGO ها برای بررسی، تجزیه و تحلیل موارد نقض حقوق بین‌الملل بشردوستانه
5. ارائه گزارش مستند و مستدل به کمیته های حقیقت یاب و نمایندگان ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر
6. ارائه گزارشات پیرو ( shadow reports )
7. دعوت از اساتید دانشگاهی و نمایندگان ویژه سازمان های حقوق بشری جهت سخنرانی و ارائه مقاله

برچسب

چشم انداز اهداف و ماموریتها

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter