- سه شنبه
31 اردیبهشت 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

ثبت 13 گزارش نقض حقوق و آزادی در بحرین در نشست حقوق بشر سازمان مللثبت 13 گزارش نقض حقوق و آزادی در بحرین در نشست حقوق بشر سازمان ملل

به گزارش مرکز پژوهشی حقوق بشر حقیقت به نقل از خبرگزاری حوزه، ۱۳ گزارش از موارد نقض حقوق و آزادی ها در بحرین در سی و ششمین نشست حقوق بشر سازمان ملل به ثبت رسید‌.


به گزارش مرکز پژوهشی حقوق بشر حقیقت به نقل از خبرگزاری حوزه، ۱۳ گزارش از موارد نقض حقوق و آزادی ها در بحرین در سی و ششمین نشست حقوق بشر سازمان ملل به ثبت رسید‌.

موسسه های حقوقی بحرینی با همکاری موسسه های عربی و بین المللی ۱۳ گزارش در خصوص نقض حقوق در بحرین را در نشست حقوق بشر سازمان ملل ارائه دادند که به عنوان اسناد رسمی نشست سی و ششم ثبت گردیدند.

انجمن حقوق بشر بحرین ، موسسه سلام برای حقوق بشر و دموکراسی از جمله موسسه های حقوقی بحرینی مستقل از حکومت بحرین هستند که توانسته اند با همکاری سازمانهای بین المللی موارد بسیاری از نقض انواع حقوق و آزادی ها را در گزارش های خود به ثبت برسانند.

مهمترین سرفصلهای ثبت شده عبارتند از:
-شکنجه و سوء تعامل

-استمرار اقامت اجباری آیت الله عیسی قاسم، مورد هدف بودن جامعه مدنی

-شیخ حسن عیسی نماینده مجلس و عضو الوفاق ۵۹۰ روز زندان انفرادی

-موارد نقض حقوق در عرصه تعلیم

-عقوبت اعدام

-ممنوعیت تجمع های مسالمت آمیز

-سلب تابعیت

-نقض حق آزادی بیان

-ابتسام الصایغ بانوی مدافع حقوق بشر در زندان

-دستگاه امنیت ملی بحرین و تجاوزات آن

-بررسی روند تنفیذ حکومتی توصیه های ارائه شده در نشست دوره ای حقوق بشر سازمان ملل(UPR27)

برچسب

ثبت 13 گزارش نقض حقوق و آزادی در بحرین در نشست حقوق بشر سازمان ملل

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter