- چهارشنبه
1 آبان 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

ترامپ: ارتش آمریکا بسیار تضعیف شده استترامپ: ارتش آمریکا بسیار تضعیف شده است

مؤسسه حقوق بشری حقیقت - دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ارتش آمریکا بسیار ضعیف شده است و باید آن را بازسازی کنیم.


مؤسسه حقوق بشری حقیقت - دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت: ارتش آمریکا بسیار ضعیف شده است و باید آن را بازسازی کنیم.

به گزارش خبرگزاری العالم ترامپ گفت:ما همچنین خواهان یک ارتش قدرتمند هستیم. ما باید در رابطه با ارتش خود با قدرت عمل کنیم. ارتش ما از گذشته تاکنون و یک برهه زمانی طولانی و حتی پیش از اوباما تضعیف شده است.ارتش آمریکا تضعیف شده است و ما باید آن را بازسازی کنیم. این موضوع به منافع حزبی مربوط نمی شود.این موضوع به عقل سلیم مربوط می شود. بدون وجود ارتش ما نمی توانیم در اینجا حضور داشته باشیم و صحبت کنیم. ما باید یک ارتش قدرتمند داشته باشیم. ما از این وضعیت بسیار به دور شده ایم.ما به تامین منابع مالی لازم برای ارتش نیازمندیم و این کار را انجام خواهیم داد.ما شاهد تقابل با این موضوع از طرف حزب مقابل هستیم. ما به یک ارتش بزرگ و قدرتمند نیازمندیم. ما بایداز آنچه که پیشتر بوده ایم قدرتمندتر باشیم.

ترامپ گفت: حزب جمهوری خواه هیچ زمانی به اندازه حالا متحد نبوده است. هیچ زمانی شاهد آن نبوده ایم که حزب جمهوری خواه به این اندازه متحد باشد. آنها به خوبی با یکدیگر همکاری می کنند و از این کار راضی هستند.

برچسب

ترامپ: ارتش آمریکا بسیار تضعیف شده است

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter