- دوشنبه
22 مهر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانماربررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار

بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار با حضور دکتر حسین میرمحمدصادقی (ریاست کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی).


بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار با حضور دکتر حسین میرمحمدصادقی (ریاست کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی).
دکتر حسین میرمحمدصادقی (ریاست کرسی حقوق بشر، صلح و دموکراسی دانشگاه شهید بهشتی) طی مصاحبه ای با موضوع بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار و چگونگی تشکیل سازمان ملل گفت:
آنچه که امروز در میانمار شاهد هستیم جنایت منحصر به فردی نیست که در طول تاریخ نمونه نداشته باشد. در جریان جنگ های جهانی اول و دوم نمونه هایی همچون میانمار شاهد بوده ایم. ویژگی مشترک تمام این جنایات این بود که در اکثریت این موارد مرتکبان بی کیفر ماندند این باعث شد تا اذهان مردم برای تشکیل ارگان کیفری تشکیل شود.

وی در ادامه با اشاره به نسل کشی در میانمار و ارسال نامه به دادگاه کیفری افزود:
"اگر بخواهیم مبنایی پیدا کنیم برای جنایاتی که در سطح بین المللی مطرح می شود باید ببینیم در کدام قالب قرار می‌گیرد، چهار جنایت در سطح بین المللی مهم است که دادگاه کیفری به آن رسیدگی میکند نسل کشی ، جنایت در حق بشریت، تجاوز ارضی، جنایت جنگی و از این میان نسل کشی مهم ترین جنایت است. اتفاقاتی که در میانمار افتاده می تواند هم در حوزه نسل کشی قرار بگیرد و هم در حوزه جنایت علیه بشریت و ما شرایط لازم را برای اینکه این اعمال جنایت به حساب بیاید قطعا داریم. هدف از ارسال نامه به دیوان کیفری نشان دادن جنایات به جامعه حقوقی و تاثیرگذاری و رسیدگی به این مسائل بود."

میرمحمدصادقی در پایان سخنان خود خطاب به جامعه حقوقی و نقش موثر آنها در جلوگیری از این قبیل فجایع اظهار داشت: برای آنکه مراجع ذی ربط بین المللی در خیلی از اینگونه موارد قانع شوند و پیگیر باشند، نهادهای مردمی تاثیر بیشتری از مداخلات رسمی دولت ها دارند اگر حقوق دانان و نهادهای حقوقی در غالب های مختلف نظیر NGO اگر به طور دسته جمعی اعتراض کنند می تواند تاثیر گذار باشد. نسبت به این فجایع نباید بی تفاوت بود.
این موارد تنها متکی به نهادهای بین المللی نیست حتی برخی کشورها می توانند به صورت بین المللی این موارد را پیگیری کنند.

برچسب

بررسی ابعاد حقوقی نسل کشی مسلمانان میانمار

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter