- چهارشنبه
1 آبان 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

اتهام به نماینده زن مسلمان کنگره آمریکااتهام به نماینده زن مسلمان کنگره آمریکا

طرفداران "دونالد ترامپ" رئیس جمهور آمریکا روز جمعه پوستری را بر روی دیوار مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیای غربی نصب کردند که در آن "ایلهان عمر" نماینده مسلمان کنگره این کشور به عنوان یک تروریست معرفی شد.


موسسه حقوق بشری حقیقت - در این پوستر ایلهان عمر عضو مسلمان و دموکرات کنگره آمریکا به تروریست‌های حملات یازدهم سپتامبر 2001 تشبیه شده بود.
این اقدام اسلام هراسانه طرفداران ترامپ باعث بروز تنش در مراسم بزرگداشت حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیای غربی شد.
پس از آنکه برخی به نصب این پوستر در این محل اعتراض کردند، میان آن ها و طرفداران اسلام ستیز ترامپ و حزب جمهوریخواه درگیری روی داد که به زخمی شدن یک نفر منجر شد.
در پی این ماجرا و درگیری پس از آن، فرمانده نگهبانان مجلس نمایندگان ایالت ویرجینیای غربی پس از آنکه متهم به اظهارات ضد اسلامی در حین درگیری ها شد، استعفا کرد.
مایک پوشکین عضو دموکرات مجلس نمایندگان ایالات ویرجینیای غربی با محکوم کردن این اقدام طرفداران ترامپ گفت: این حرکت اسلام هراسانه بود.
پوشکین پس از محکوم کردن این اقدام اسلام ستیزانه به صحن مجلس نمایندگان ایالات ویرجینیای غربی رفت و از همکاران خود خواست که آن ها نیز این اقدام را محکوم کنند اما هیچ یک از اعضای جمهوریخواه این مجلس اقدام اسلام هراسانه طرفداران ترامپ را محکوم نکردند.
ایلهان عمر با بیان اینکه در روزهای اخیر پیام های تهدید آمیز بسیاری دریافت کرده، از اینکه اعضای حزب جمهوریخواه چنین اقدام هایی را محکوم نمی کنند، انتقاد کرد.

برچسب

آمریکا،دونالد ترامپ،ایلهان عمر،آزادی بیان،حقوق بشر

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter