- دوشنبه
29 مهر 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

رویکرد نظامی جدید ارمنستان در منطقهرویکرد نظامی جدید ارمنستان در منطقه

"داویت تونویان" وزیر دفاع ارمنستان از آغاز خرید تسلیحات تهاجمی کشورش خبر داد و گفت: ارتش ارمنستان نمی خواهد در موقعیت دفاعی باقی بماند.


موسسه حقوق بشری حقیقت - داویت تونویان اعلام کرد، ارتشی که تنها رویکرد دفاعی دارد، همیشه بازنده است. بنابر این ارمنستان نمی خواهد در موقعیت دفاعی باقی بماند.
اظهارات وزیر دفاع ارمنستان مبنی بر اتخاذ رویکرد تهاجمی، نشان دهنده تغییر مواضع ارمنستان پس از بیش از دودهه گذشته است.
برغم اشغال یک پنجم معادل بیست درصد از اراضی جمهوری آذربایجان درسال های نخست دهه 1990 میلادی، دولت ارمنستان طی سال های گذشته همواره رویکرد دفاعی داشته است.
در واقع به نظر نمی رسد، دولت ایروان به اتخاذ رویکرد تهاجمی علی الخصوص در قبال جمهوری آذربایجان نیازی داشته است.
با وجود این، مسابقه تسلیحاتی دو کشور متخاصم را به میدان کارزار خواهد کشاند.
دراین ارتباط ، الکساندر گولتس  کارشناس نظامی روس اخیرا در گفتگو با پایگاه اینترنتی ویرتوآلایز جمهوری آذربایجان گفته است: از احتمال سرگیری جنگ درقره باغ خبر می دهند. تا زمانی که مناقشه قره باغ در حالت "نه جنگ، نه صلح" قرار دارد، اجتناب از قربانی شدن نظامیان و غیرنظامیان از هر دو طرف، دشوار خواهد بود.
هنوز هم هیچ نشانه ای از حل مناقشه قره باغ ازطریق گذشت، مشاهده نمی شود.
مردم جمهوری آذربایجان و ارمنستان موضع آشتی ناپذیری دارند و حاکمیت هر دو کشور نیز برخلاف خواسته جامعه خود اقدام نخواهند کرد. به همین دلیل، در صورتی که یکی از طرفین مناقشه به برتری نظامی قاطع دست یابد، ممکن است جنگ ازسر گرفته شود".
در عین حال، برغم رد مسابقه تسلیحاتی توسط مقام های بلندپایه دولت ایروان، باید گفت: خریدهای تسلیحاتی ارمنستان و جمهوری آذربایجان، به معنای مسابقه تسلیحاتی است.
طی بیش از یک دهه گذشته، جمهوری آذربایجان همه ساله نزدیک به یک سوم از ارقام درآمدهای بودجه کل کشور را به خریدهای تسلیحاتی اختصاص داده است.
به همین دلیل، مقام های دولت الهام علی اف طی چندسال گذشته، برغم تاکید بر حل مسالمت آمیز مناقشه قره باغ، به صورت ضمنی از سر گیری جنگ با ارمنستان را نیز مطرح می کرده اند. در واقع، مقام های باکو می گویند، در صورت از سر گیری جنگ، جمهوری آذربایجان مشکلی ندارد و آماده باز پس گیری اراضی از دست رفته خود است.
بدیهی است، در مقابل این موضعگیری ها، مقام های دولت ایروان نیز به خریدهای نظامی از روسیه و مسابقه تسلیحاتی با طرف آذری ترغیب شده اند.
درهمین ارتباط، ارتش ارمنستان اخیرا به خرید دوازده فروند جنگنده سوخو-30 از روسیه اقدام کرده است.
جنگنده چندمنظوره سوخو-30 اس.ام جنگنده نسل 4+ است، سرعت آن تا 2125 کیلومتر در ساعت می رسد و تا ارتفاع 17 هزار متری اوج می گیرد. این جنگنده می تواند بمب های هدایت شونده و موشک های غیرهدایت شونده تا وزن هشت تن را حمل کند.
بدیهی است که این خریدها، ارمنستان را ازموضع دفاعی درموضع تهاجمی قرار خواهد داد.  شکی نیست که، جمهوری آذربایجان نیز دراین ارتباط، بیکار نخواهد نشست و به خریدهای جدید اقدام خواهد کرد.
درمجموع ، باید گفت: اظهارات اخیر وزیر دفاع ارمنستان نشان دهنده آن است که ، دولتمردان ایروان قصد ندارد با ایجاد حساسیت های طرف آذری، مسابقه تسلیحاتی را به رخ طرف متخاصم بکشند. 

برچسب

ارمنستان،نظامی،حقوق بشر

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter