- چهارشنبه
30 مرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

اذعان محافل غربی به نقش حشد الشعبی در تضعیف داعش در عراقاذعان محافل غربی به نقش حشد الشعبی در تضعیف داعش در عراق

آیا داعش با از دست دادن سرزمین در عراق قدرت خود را حفظ کرده است؟


موسسه حقوق بشری حقیقت - مایکل نایتس پژوهشگر مسائل عراق در موسسه مطالعات خاورمیانه واشنگتن طی مقاله ای بر گرفته از پژوهش حسن حسن در مرکز مبارزه با تروریست این سوال را مطرح نموده است که آیا داعش با از دست دادن سرزمین قدرت خود را حفظ کرده است؟
وی کم شدن عملیات تهاجمی و تروریستی داعش را در عراق به خصوص در مناطق الانبار، صلاح الدین، دیالی . کمربند بغداد و کرکوک را مورد بررسی قرار داده و نوشته است در سال 2018 به شدت عملیات تروریستی داعش کاهش یافت و از این جهت می توان کاهش عملیات را با کاهش عملیات تروریستی در سال 2010 یعنی یک سال قبل از بروز داعش مقایسه نمود.
بر اساس این تحقیق، عملیات تروریستی داعش در ده ماه اول سال 2018 به یک سوم کاهش یافت به طور نمونه در سال 2017 تعداد عملیات تهاجمی داعش در عراق ( الانبار ، بغداد، صلاح الدین و دیالی ) 490.6عملیات در ماه بوده است اما در سال 2018 این تعداد به 127 عملیات در ماه کاهش یافته است. در شش ماهه آخر سال 2018 حتی این کاهش محسوس تر بوده و 19% نسبت به اول سال کاهش نشان می دهد. این تحقیق نشان می دهد عملیات داعش حتی در دو استان سنی شنین و تحت تاثیر داعش یعنی استان های صلاح الدین و الانبار نیز به شدت کاهش یافته و از 60.9 عملیات در ماه در سال 2017 به 9 عملیات در سال 2018 کاهش یافته است.
البته قابل ذکر است که نزدیک 50% عملیات داعش در سال 2018 پر تلفات بوده است و عملیات سال 2018 از نظر کیفی 60% دقت داشته اما در سال 2017 ، 45% دقت و کیفیت داشته است. در سال 2018 تعداد عملیات انتخاری نیز به شدت کاهش یافته است به خصوص در بغداد در سال 2017 تعداد عملیات انتحاری 10 مورد در ماه بوده است اما این نوع از عملیات در سال 2018 به 2.3 عملیات در ماه کاهش یافته است.
به اعتقاد نایتس، به نظر میرسد علیرغم داشتن پتانسیل بالا، سلاح و مواد منفجره لازم توسط داعش برای انجام عملیات دلیل کاهش عملیات داعش در استان های سنی نشین به خصوص استان های غربی حضور قوی نیروهای الحشد الشعبی و عشایری در این مناطق بوده است که مورد حمایت نیروهای محلی بوده اند و الحشد در این مناطق با قبائل اهل سنت هم پیمان شده است.

برچسب

عراق،حشد الشعبی،حقوق بشر،داعش

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter