- چهارشنبه
30 مرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

نقض حقوق ورزشکاران مخالف دولت بحرین و جایگزینی آن‌ها با ورزشکاران خارجینقض حقوق ورزشکاران مخالف دولت بحرین و جایگزینی آن‌ها با ورزشکاران خارجی

دولت بحرین از آغاز موج برخوردهای امنیتی در سرکوب مخالفان خود در سال 2011 تاکنون، بیش از 156 ورزشکار خود در رشته‌های مختلف ورزشی بازداشت نموده است.


موسسه حقوق بشری حقیقت - دولت بحرین از آغاز موج برخوردهای امنیتی در سرکوب مخالفان خود در سال 2011 تاکنون، بیش از 156 ورزشکار خود در رشته‌های مختلف ورزشی از جمله فوتبال بازداشت نموده و با نقض فاحش حقوق بشر، ‌آن‌ها را از ابتدایی ترین حقوق خود محروم نموده و با انجام اقداماتی همچون شکنجه‌های روحی و جسمی، محاکمه‌های غیر عادلانه، سلب تابعیت، محروم نمودن ورزشکاران از ادامه ورزش و حضور در تیم‌های ملی، قرار دادن اسامی ورزشکاران مقیم خارج در لیست قرمز اینترل پل و.. سعی در دور نگه‌داشتن ورزشکاران از جهان ورزش حرفه‌ای و تباه سازی آینده آن‌ها داشته است.
این رویکرد دولت بحرین اعتراض شدید ورزشکاران مستقل و نخبگان ورزشی و فعالان اجتماعی در نقاط مختلف جهان را به دنبال داشته و موج تبلیغاتی منفی را علیه آل خلیفه به‌راه انداخته است.
دولت بحرین اخیرا با اعمال نفوذ در دستگاه قضایی تایلند در تلاش است تا یکی از بازیکنان قبلی تیم ملی فوتبال این کشور به‌نام حکیم العریبی را که برای یک سفر شخصی به تایلند رفته ‌بود، تحت پیگرد قرار داده و با هدف استرداد به بحرین در تایلند بازداشت نماید. این موضوع سازمان عفو بین الملل را نیز به واکنش وا داشته است و آن‌ها نیز خواستار عدم ارسال العریبی به بحرین شده‌اند. 
مردم بحرین با اعتراض به رویکرد آل خلیفه در سرکوب مخالفان، عدم دستیابی بحرین به نتایج مطلوب در رقابت‌های ورزشی مختلف را نتیجه پراکنده شدن ورزشکاران بومی با انگیزه و جایگزینی آن‌ها با ورزشکاران خارجی بی انگیزه می‌دانند.

برچسب

بحرین،ورزشی،آل خلیفه،حقوق بشر،ورزش و تندرستی

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter