- چهارشنبه
30 مرداد 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

دولت باحچلی :عربستان و امارات نوکر امپریالیسم هستنددولت باحچلی :عربستان و امارات نوکر امپریالیسم هستند

دولت باحچلی، سیاستمدار ترک و رهبر حزب معارض حرکت ملی طی سخنرانی در پارلمان ترکیه به امارات و عربستان درباره حمایت و پشتیبانی از حزب کارگارن کرد و کارگران کردستان در شمال و شرق سوریه هشدار داد.


موسسه حقوق بشری حقیقت - باحچلی افزود، اگر اخبار مبنی براینکه عربستان و امارات با هماهنگی با آمریکا نیروهای به اصطلاح پاسدران مرزهای شمال و شرق سوریه را تامین مالی کنند، صحت داشته باشد، این امر به این معناست که عربستانی که پس از ماجرای خاشقجی به راه نیامده و اماراتی که دشمنی‌اش نسبت به ترکیه را مخفی نمی کند، به این شکل به آمریکا خراج می دهند. اسلامِ این کشورهایی که خود را نوکر امپریالیسم کرده‌اند، کجا رفته است؟ این کشورهایی که با ترکیه و ملتش دشمنی می کنند باید بدانند که آنها جز خنجر مسموم فرورفته در پشت اسلام نیستند. اگر عربستان از خدا می ترسد پس باید مسؤولیت عواقب جنایت وحشتناک در حق خاشقجی را بپذیرد.

برچسب

ترکیه،عربستان،امارات،حقوق بشر،سیاست،امارات

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter