- چهارشنبه
1 آبان 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

موسسه حقوق بشری حقیقت - درباره ماموسسه حقوق بشری حقیقت - درباره ما

موسسه حقیقت بر مبنای اعلامیه حقوق بشر و میثاق های بین المللی به منظور دفاع از حقوق تمام انسان ها بدون تمایز نژادی، دین، مذهب، کشور و آگاهی بخشی به افکار عمومی مردم جهان در خصوص رفتارهای چندگانه رژیم های نژادپرست، آپارتاید و توسعه یافته ای که در قبال کسب منافع نامشروع، اصول اعلامیه حقوق بشر را نقض و برخلاف آن عمل می نمایند، تاسیس گردیده است.


اهداف:-        
دفاع از
اعلامیه حقوق بشر.-        
حمایت از
فرآیندها، جریانات، افراد، انجمن ها، ان.جی.او ها و تشکل ها در راستای حمایت از
اصول بنیادین اعلامیه حقوق بشر.-        
همکاری و
مشارکت با افراد، انجمن ها، ان.جی.او ها و تشکل هایی در مسیر دفاع از حقوق بشر در
کشورهای مختلف دنیا فعالیت می نمایند.-        
اطلاع رسانی
در خصوص موارد نقض حقوق بشر توسط حاکمیت های خودکامه، ارتجاعی، استبدادی و سرمایه
داری که منافع خود را بر حقوق انسان ها ترجیح می دهند.-        
تبادل اندیشه
در خصوص وقایع حقوق بشری با کارشناسان، حقوق دانان در جهت حفاظت و صیانت از حقوق
بشر در  هر منطقه از جهان.-        
برگزاری همایش
و سمینارهای حقیقی و مجازی با هدف دفاع از حقوق بشر و آگاهی بخشی به افکار عمومی
جهانیان در خصوص موارد نقض حقوق بشر.-        
مصاحبه با
کارشناسان، نخبگان، تحلیلگران، اساتید حقوق بشری و سیاسی در خصوص موضوعات جاری در
صحنه روابط بین الملل با هدف انتشار و آگاهی بخشی به افکار عمومی جهانیان.-        
تلاش برای
ترغیب و تشویق دولت های توسعه یافته به اجرای مفاد اعلامیه حقوق بشر و پرهیز از
اعمال استاندارهای چندگانه.-        
بهره گیری از
امکانات و مقدورات حقوق دانان، تشکل های مردم نهاد، سازمان های دفاع از حقوق بشر
به منظور تهیه و تنظیم دادخواست به مجامع بین المللی با هدف حمایت از آسیب دیدگان
از اعمال خشونت های سازمان یافته تروریستی و یا دولت ها.-        
انتشار مقالات،
دیدگاه ها و رویکردهای حقوق بشری در خصوص اخبار و تحولات روز دنیا به عنوان یک
مرجع اطلاع رسانی خبری.

برچسب

درباره ما، موسسه حقوق بشری حقیقت، حقیقت، حقوق بشر،بین المللی،ایران

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter