- چهارشنبه
1 آبان 1398

موسسه حقوق بشری حقیقت

مسدود کردن خیابان ها در تل آویو توسط زنان در اعتراض به خشونت علیه آنها در جامعهمسدود کردن خیابان ها در تل آویو توسط زنان در اعتراض به خشونت علیه آنها در جامعه

معترضان به خشونت علیه زنان، تقاطع‌های کلیدی اسرائیل را مسدود کردند.


موسسه حقوق بشر حقیقت- هزاران نفر از شرکت‌کنندگان در تظاهرات اعتراضی به خشونت خانگی علیه زنان در حال مسدود ساختن تقاطع‌های کلیدی در سراسر اسرائیل هستند از جمله تقاطع ایزریلی در تل‌آویو و ورودی شهر قدس.


صدها موسسه، شهرداری، مدرسه و سازمان اسرائیلی به اعتصاب سراسری روز سه‌شنبه پیوسته‌اند تا به شکست مقامات در ممانعت از افزایش سریع خشونت علیه زنان در اسرائیل، اعتراض کنند.
در روزهای اخیر، کنست، اتحادیه ملی کارگری هیستادروت، اتحادیه ملی دانشجویی، صندوق ملی یهود موسسه ملی بیمه به همراه صدها نهاد دیگر به این اعتصاب پیوسته‌اند.


فراخوان این اعتصاب پس از آن صورت گرفت که هفته گذشته دو دختر نوجوان در تل‌آویو به قتل رسیدند.
حدود 23 هزار زن در اسرائیل قصد شرکت در این اعتصاب را دارند. تظاهرات در سراسر اسرائیل برای ساعت 10 صبح به وقت محلی و 24 دقیقه سکوت به یاد 24 زنی که در سال گذشته بر اثر خشونت خانگی به قتل رسیدند، برنامه‌ریزی شده است.

برچسب

خشونت علیه زنان، شکاف اجتماعی، اسرائیل، تل آویو،حقوق بشر،زنان و کودکان

ارسال نظرات

نظرات شما

نظر شما

free website counter